Zakończony 2018 rok, był okresem dalszej pracy w branży budowy i wyposażania obiektów szklarniowych oraz przerobu stali. 

W ciągu ostatniego roku wybudowaliśmy 173 937 m² szklarni. Głównie dla Klientów uprawiających pomidory w województwach dolnośląskim i wielkopolskim. Ukończyliśmy kolejny, kompleksowy obiekt  o powierzchni 66 520 m²dla Klienta związanego z nami od 2010 r.                                                 

Nasi Klienci to nie tylko ogrodnicy w Polsce. Z roku na rok powiększamy grono zleceniodawców także 
z innych państw. W ubiegłym roku budowaliśmy dla odbiorców z Czech i Węgier.

Bez tytułu.jpg

W zakresie prac związanych z instalacjami cieniującymi, tak jak do tej pory, działamy w dwóch kierunkach – montażu cieniówek w nowych obiektach, oraz wymianie, konserwacji lub renowacji instalacji założonych w poprzednich sezonach. Ubiegły rok zamknęliśmy wynikiem 760 982 m² zamontowanej lub wymienionej  instalacji.

Bez tytułu2.jpg

Klienci firmy to w większości doświadczeni ogrodnicy, profesjonalnie zarządzający swoimi gospodarstwami, którzy dążąc do optymalizacji uprawy roślin, podejmują decyzję o wymianie dotychczas używanych tkanin cieniujących na bardziej nowoczesne, które pozwolą im osiągnąć założone efekty produkcji, przy równoczesnej oszczędności energii wykorzystywanej na ogrzewanie i doświetlanie roślin.

Podobnie jak w przypadku budowy szklarni, główni odbiorcy instalacji cieniujących to właściciele obiektów położonych w województwach dolnośląskim i wielkopolskim, ale także mazowieckim, śląskim, łódzkim i podkarpackim.

Zaplanowany i równomierny wzrost roślin, poprzez stworzenie jednolitego klimatu, umożliwia nie tylko dobrze dobrana instalacja cieniująca, pozwalająca efektywnie wykorzystywać światło słoneczne, ale także właściwie zaprojektowane, dobrane i zamontowane oświetlenie. Jest to kolejny obszar naszej działalności, wzmocniony zrealizowanymi w ubiegłym roku dużymi projektami, w którym stajemy się specjalistami. 25 ha, to łączna powierzchnia szklarni na których w 2018 r. realizowaliśmy zamówienia związane z oświetleniem. Kontrola nad światłem stymulującym wzrost roślin da plantatorowi pewność, że zbiory przypadną na najkorzystniejszy dla Jego firmy okres handlowy. 

Bez tytułu4.jpg

Zdj. nr 1  Pracownik firmy montujący oświetlenie w obiekcie szklarniowym

Oprócz realizacji dużych inwestycji, cały czas pracujemy w zakresie posprzedażowej obsługi Klientów, serwisu maszyn, sprzedaży oświetlenia i pozostałej infrastruktury ogrodniczej oraz drobnego wyposażenia do szklarni. Aby móc sprostać napływającym licznym zleceniom, w ciągu ostatnich miesięcy zwiększyliśmy zatrudnienie w dziale handlu.

Bez tytułu5.jpg

Zdj. nr 2  Pracownicy firmy podczas Targów w Gołuchowie

Jak co roku, prezentowaliśmy wyroby firmy, tym razem, na jubileuszowych XX Dniach Ogrodnika 
w Gołuchowie. Korzystając z tego, że razem z nami w Targach uczestniczyli nasi zagraniczni kooperanci, wszyscy zainteresowani mieli okazję do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami holenderskich firm, a pracownicy działu handlu mogli uczestniczyć w szkoleniach produktowych. Wszystko po to, aby zgodnie z naszą dewizą ciągłego doskonalenia, wciąż poszerzając wiedzę, móc jak najlepiej służyć doradztwem naszym Klientom.

Bez tytułu6.jpg

Zdj. nr 3  Pracownicy firmy i przedstawiciele holenderskich firm podczas Targów w Gołuchowie

 Jesienią 2018 r. do grona stałych dostawców dołączyła holenderska firma PRIVA, której na postawie zawartego porozumienia, staliśmy się przedstawicielami na terenie Polski.

Bez tytułu7.jpg

Zdj. nr 4  Podpisanie porozumienia o współpracy z firmą PRIVA

 Produkty PRIVA, to systemy i oprogramowanie, pozwalające właścicielowi szklarni na profesjonalne i w pełni zaotomatyzowane zarządzanie gospodarstwem. Pod względem technologicznym, spośród dostępnych na rynku, jest to aktualnie najnowocześniejsze narzędzie tego typu. Dzięki wyrobom PRIVA, nawet z poziomu smartfonu, plantator ma możliwość monitorowania stanu roślin, sterowania: wietrzeniem, nawożeniem, ogrzewaniem, oświetleniem czy nawadnianiem. System pozwala także na pełne nadzorowaniem personelu, dając możliwość optymalnego wykorzystania czasu pracy.

Tego rodzaju rozwiązania informatyczne są już od dawna obowiązkowym elementem wyposażenia nowoczesnych gospodarstw ogrodniczych na całym świecie. 

 
logo.jpg
 

Niezwykle cieszy nas intensywny w roku 2018 rozwój drugiej gałęzi produkcji związanej z przerobem stali. W porównaniu do roku poprzedniego, obroty w tej branży zwiększyły się o ponad 40%. 

Bez tytułu9.jpg

Zdj. nr 5  Spawacz podczas pracy

Spawacze i operatorzy specjalistycznych urządzeń CNC, pracowali nad konstrukcjami szklarni, hal magazynowych, warsztatów samochodowych, kratownic dachowych do centrów handlowych, barierek, a także szybem do windy. Nasi Klienci to nie tylko lokalni odbiorcy z Pabianic i Łodzi. Znaczna część stalowejprodukcji trafiła w 2018 r. za granicę m.in. na Słowację, ale też do Szwecji, Japonii, USA i Kanady oraz Emiratów Arabskich. 

Bez tytułu10.jpg

Zdj. nr 6  Elementy konstrukcji szklarni - Japonia

 

Bez tytułu11.jpg

Zdj. nr 6  Elementy konstrukcji szklarni - USA

 

Bez tytułu12.jpg

Zdj. nr 7  Szklarnia wzniesiona w oparciu o wykonaną przez nas konstrukcję  – Zjednoczone Emiraty Arabskie

 Zdobyliśmy też zaufanie australijskiego kontrahenta, wysyłając na kilka tygodni do Australii brygadę spawaczy, specjalizujących się w spawaniu zbiorników buforowych.

Zwiększony obrót przerobu stali to efekt pozyskania długookresowych kontraktów handlowych, co przełożyło się na wzrost zatrudnienia pracowników obróbki stali, a także konieczność rozbudowy powierzchni hali produkcyjnej z 1 550 m² do 1 850 m².

Bez tytułu13.jpg

Zdj. nr 8  Montaż buforu – Australia

 To, na co postawiliśmy bardzo duży nacisk w obszarze zarządzania personelem, to stworzenie zatrudnionym warunków do systematycznego podnoszenia kwalifikacji poprzez ich udział w kursach i szkoleniach. Pod tym względem rok 2018 był rekordowy. Zorganizowano 15 różnego typu form kształcenia, w których uczestniczyło łącznie  44 pracowników.

Zwiększenie kompetencji załogi to nie tylko wymierne korzyści dla samych pracowników. Firma zyskuje 
w ten sposób profesjonalistów, a co jest najważniejsze, nasi Klienci otrzymują towar lub są odbiorcami usługi wykonanej przez zespół specjalistów o najwyższych kwalifikacjach..

2018 był też rokiem jubileuszowym, w którym obchodziliśmy 15-lecie istnienia firmy. Z tej okazji zorganizowano zabawę. Przed pięcioma laty, na rocznicowej imprezie bawili się Klienci firmy. Teraz postanowiono wyróżnić i uhonorować tych, którzy tworząc podstawy firmy, pracują dla jej Klientów – pracowników. Było wesoło, smacznie i bardzo tanecznie. Wszyscy na pewno na długo zapamiętają ten dzień.

Bez tytułu14.jpg

Zdj. nr 9 Statuetka wykonana przez pracowników z okazji 15-lecia istnienia firmy

 

Dziękujemy wszystkim tym z Państwa, którzy po raz kolejny zaufali naszej wiedzy 
i doświadczeniu i zechcieli z nami współpracować w ubiegłym roku i latach poprzednich. Zachęcamy do dalszych kontaktów z nami i zapraszamy nowych Klientów.
W obszarach, w których jesteśmy specjalistami, na pewno nie zawiedziemy. 
Proszę nas sprawdzić.