Firma Jaksa funkcjonuje na rynku od kwietnia 2003 roku. Głównym profilem działalności jest świadczenie usług z zakresu projektowania, montażu oraz kompleksowego wyposażania obiektów szklarniowych. Działalność dodatkowa to przerób stali. Firma Jaksa stara się pozyskać i utrzymać najbardziej wiodących producentów ogrodniczych w Polsce i za granicą i zaopatrywać ich w potrzebne im produkty.

Kierunek działalności firmy ma ścisły związek z doświadczeniami zawodowymi zdobytymi przez jej właściciela w czasie jego kilkunastoletniego pobytu w Holandii i pracy w przedsiębiorstwach działających w branży ogrodniczej. To właśnie tam, Jacek Jaksa zdobył wiedzę na temat pracy w szklarniach przemysłowych, a także nawiązał kontakty zawodowe wykorzystywane aktualnie w prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Istotnym elementem strategii rozwoju przedsiębiorstwa jest prowadzenie przemyślanej i konsekwentnej polityki marketingowej opierającej się na budowaniu marki firmy Jaksa, co skutkuje długofalowymi kontaktami handlowymi.

 

POLITYKA JAKOŚCI FIRMY JAKSA

  

Naszym nadrzędnym celem jest profesjonalna i kompleksowa obsługa Klienta, w tym terminowa realizacja wyrobów o wysokiej jakości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta oraz określonych wymagań techniczno-prawnych tak, aby Klienci z zadowoleniem z nich korzystali, a swoją opinią razem z nami budowali prestiż firmy Jaksa.

Wszyscy pracujemy na opinię solidnego i profesjonalnego Dostawcy. Aspirujemy do tego, aby wszystkie podejmowane przez nas działania opierały się na standardach społecznej odpowiedzialności biznesu.

Uważamy, że jakość ma bezwzględny priorytet i jest obowiązkiem każdego z nas, a dążenie do osiągnięcia najwyższej jakości świadczonych usług służy osiągnięciu celu strategicznego, jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz konkurencyjność na rynku.

Kierownictwo Firmy zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz zapewnienia środków niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania.

Uzyskanie zadowolenia i zaufania Klientów, gwarantujące dalszą współpracę i wzajemne kontakty, uważamy za decydujący czynnik trwałego powodzenia i rozwoju naszej firmy.

 

Firma pracuje w oparciu o wdrożoną normę ISO 9001: 2008. Posiada również nadane przez Urząd Patentowy RP Prawo Ochronne na znak towarowy.